Saturday, 8 November 2014

ယုံၾကည္သူ ႏွင့္ ေတာ္..တီ တီ.. ေတာ္

ကိုဘဦး တို ့ရြာသည္ ၿမန္မာၿပည္အတြင္း၌ရွိေသာ အလြန္ေခါင္ေသာရြာတစ္ရြာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အလြန္ရိုးသားၿပီး အၿပင္ပန္းဗဟုသုတမရွိၾကပါ။ ထိုရြာရွိရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လယ္ယာ
လုပ္ကိုင္ၿခင္း ႏွင့္ ေမြးၿမဴးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ ၿမိဳ  ့ေပၚသို ့ သြားၿခင္းမွာ အလြန္ရွားပါး၏။ထို ့
ေၾကာင့္ ၿမိဳ  ့ေပၚသို ့သြားေရာက္ၿခင္းမွာ သူ ့တို ့အတြက္အလုပ္ပို တခုဟုသတ္မွတ္ၿပီး၊ ရြာထဲတြင္ ၿမိဳ  ့ေပၚ
သို ့ မေရာက္ဘူးသူပင္ရွိေလ၏။
 
တေန ့တြင္ ကိုဘဦးတို ့ရြာမွ ရြာသားတစ္ေယာက္ၿမိဳ  ့တက္ၿပီး၊ အၿပန္တြင္ ၿမန္မာ့တူရိယာ ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္
ေသာ ႏွဲ တစ္ခု၀ယ္လာပါသည္။ ႏွဲကို ၀ယ္လာေသာလည္း ႏွဲကိုမည္သို ့မႈတ္ရမည္ကို လုံး၀မသိပါ။ ရြာတြင္ ႏွဲ ေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္ႏွင့္ ကိုဘဦးတစ္ေယာက္ ႏွဲမႈတ္ရန္ထြက္သြားေတာ့သည္။ သို ့ေသာ္
ကိုဘဦး သည္လည္း ႏွဲမႈတ္တတ္သည္မဟုတ္ေပ။ ထို ့ေနာက္ ကိုဘဦး ႏွဲကိုယူၿပီး မႈတ္ေသာအခါ.......
ေတာ္..တီ တီ.. ေတာ္ ကလြဲၿပီး ဘာသံမွမထြက္လာ။ ဆက္တိုက္မႈတ္ေနေသာ္လည္း ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္
ကလြဲၿပီး ဘာတစ္ခုမွထပ္မထြက္လာေတာ့ပါ။ သို ့ေသာ္ ကိုဘဦးတို ့ကေတာ့လုံး၀မေလွ်ာ့ပါ။ အားရေအာင္
ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္ လုပ္ၿပီးေသာအခါ၊ ႏွဲအေၾကာင္းတတ္သိေယာင္ၿဖင့္ အာ၀ဇြန္းရြန္ေအာင္ေၿပာဆိုေတာ့
ပါသည္။ ကိုဘဦး ေၿပာၿပီးသိပ္မၾကာ ရြာသားတစ္ေယာက္ထပ္ေရာက္လာခါ ကိုဘဦးကဲ့သို ့ ေတာ္ တီတီ
ေတာ္.. လုပ္ၿပီးသူလည္းၾကြားလုံးထုတ္ပါေတာ့သည္။ ထို ့ေနာက္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ
ခါ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး မရိုးရေအာင္ၾကြားလုံးထုတ္ၾကေတာ့ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ယေန ့တိုင္ေအာင္ ႏွဲ မႈတ္
တတ္သူတစ္ေယာက္မွ ရြာထဲမွမရွိေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တကယ္တတ္သူမရွိဘဲ တတ္ေယာင္ကား လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။
 
              ထိုကဲ့သို ့ပင္ ယေန ့  သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း...ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္ လုပ္ေနေသာ ယုံၾကည္
သူမ်ားရွိစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အမွန္တကယ္နားလည္ၿပီး သမၼာတရားအမွန္ေၿပာေသာသူမ်ားသည္၊ နည္းလာၾကသည္။ တတ္ေယာင္ကား လုပ္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာေပၚလာၿပီး မွားယြင္းေသာ အယူ
အဆမ်ားပါလာသည္။
 
"အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာေသာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလာ့။"  ( ရွင္မႆဲ ၇ း ၁၅ )
 
                                                                                                            SMT
 

No comments:

Post a Comment

တစုံတခုေတာ့ ထားခဲ့ၾကပါေနာ္...